O naší škole
Studium Kontakty Služby,
veřejné zakázky
Mimoškolní činnost Rozvrhy hodin Dokumenty
Spolupracujeme Naše úspěchy Fotogalerie Napsali o nás Projekty Aktuality Archiv
ŠKOLNÍ JÍDELNA
 -
objednávky stravy

 - jídelní lístek


Organizace Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.


Škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona poskytuje komplexní vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

název: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,
IČ: 25884646,
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava,
kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz

Na uvedeném e-mailu lze pověřence rovněž kontaktovat.
Vzhledem k velkému počtu organizací, pro které pověřenec funkci vykonává, Vás žádáme, abyste pro účely komunikace s pověřencem přednostně využívali tohoto e-mailu.

Jak se k nám dostanete?


zastávka MHD ul. Školní č. 403, 405, 409, 416
zastávka MHD ul. SNP č. 401, 402, 412, 413, 415, 417

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ
KONTAKTNÍ ÚDAJE

Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace

Školní 601/2
Šumbark
736 01 Havířov


telefon: 596 809 111
e-mail:
skolni@ssazs-havirov.cz
ID dat. schránky: cixfc5y
elektronická podatelna: SSRAS@po-msk.cz
č. účtu: 3723263/0300
IČO: 13644297
DIČ: CZ
13644297

Intranet  (pro zaměstnance)
O termínech šetření SPC
a přijímacího řízení  žáků na střední školu
budete  po pokynu z MŠMT neprodleně informováni.

INFORMACE K ZÁPISU
K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE (pdf)


Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR 
nebude od středy 11. 3. 2020 probíhat výuka ve škole. 

Od pátku 13. 3. 2020 je uzavřen celý areál sportovního centra.

Toto  opatření platí do odvolání.

Pro další informace sledujte webové stránky školy a aktuální  informace MZČR.

Vstup do budovy školy pro návštěvy je pouze přes vrátnici hlavní budovy.


Obory vzdělání a počty přijímaných žáků
pro školní rok 2020/21 v denní formě vzdělání


V letošním školním roce se KURZ PRO ZÍSKÁNÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ z důvodu malého počtu uchazečů nebude konat.

Pro zájemce o studium na střední škole