O naší škole
Studium Kontakty Služby,
veřejné zakázky
Mimoškolní činnost Rozvrhy hodin Dokumenty
Spolupracujeme Naše úspěchy Fotogalerie Napsali o nás Projekty Aktuality Archiv
ŠKOLNÍ JÍDELNA
 -
objednávky stravy

 - jídelní lístek


Organizace Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.


Škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona poskytuje komplexní vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

název: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,
IČ: 25884646,
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava,
kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz

Na uvedeném e-mailu lze pověřence rovněž kontaktovat.
Vzhledem k velkému počtu organizací, pro které pověřenec funkci vykonává, Vás žádáme, abyste pro účely komunikace s pověřencem přednostně využívali tohoto e-mailu.

Jak se k nám dostanete?


zastávka MHD ul. Školní č. 403, 405, 409, 416
zastávka MHD ul. SNP č. 401, 402, 412, 413, 415, 417

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ
KONTAKTNÍ ÚDAJE

Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace

Školní 601/2
Šumbark
736 01 Havířov


telefon: 596 809 111
e-mail:
skolni@ssazs-havirov.cz
ID dat. schránky: cixfc5y
elektronická podatelna: SSRAS@po-msk.cz
č. účtu: 3723263/0300
IČO: 13644297
DIČ: CZ
13644297

Intranet  (pro zaměstnance)
INFORMACE K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

29. - 30. 6. 2020 - ředitelské volno
- předávání vysvědčení dne 26. 6. 2020 v 8:30 - 9:15
- předávání vysvědčení dne 26. 6. 2020 - viz příloha


Pro zájemce o studium  na střední škole  ve školním roce 2020/2021 nabízíme tyto obory vzdělání:
  • Strojírenské práce-Auto montážní práce
  • Kuchařské práce
  • Prodavačské práce
  • Zednické práce
  • Tesařské práce
Bližší informace na tel. 596809120, 731617793

Konzultace, třídnické hodiny - 2. stupeň ZŠ
třídy 6. A, 7. A, 8. A - středa 9 - 10 hod.
třída 9. A - pondělí 11 - 12 hod.

Konzultační hodiny pro vyzvedávání a odevzdávání učiva a úkolů žáků ZŠ zůstávají stejné.


Od 8. 6. 2020 bude možná přítomnost žáků praktické školy jednoleté vždy v pondělí a úterý od 8:30 do 11:15 hod. Výuka bude probíhat formou třídnických hodin. Účast žáků bude dobrovolná a bude podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení.


Na základě harmonogramu MŠMT o uvolnění škol a školských zařízení je možná od 8. 6. 2020 realizace konzultací či vzdělávacích aktivit žáků 1. a 2. ročníků naší střední školy. Rozvrh vzdělávacích aktivit je v příloze. Žáci musí  první den předložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (v příloze). Možnost  vyzvednutí čestného prohlášení je i na vrátnici školy. Bližší informace poskytnou třídní učitelé.


Základní škola je od 1. června otevřena pro žáky
1. stupně ZŠ,  včetně žáků 1. stupně základní školy speciální.

Účast žáků bude opět dobrovolná a bude podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení ze strany rodiče. 

Výuka bude probíhat dle upraveného rozvrhu hodin.  
PROVOZ SPORTOVNÍHO CENTRA na základě uvolňování opatření vlády ČR a MZ týkajících se pandemie COVID-19 a při dodržování stanovených pravidel.

Celý areál bude otevřený ode dne 25. 5. 2020
dle stávajícího (původního) provozu.V letošním školním roce se KURZ PRO ZÍSKÁNÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ z důvodu malého počtu uchazečů nebude konat.

Pro zájemce o studium na střední škole