O naší škole
Studium Kontakty Služby,
veřejné zakázky
Mimoškolní činnost Rozvrhy hodin Dokumenty
Spolupracujeme Naše úspěchy Fotogalerie Napsali o nás Projekty Aktuality Archiv
ŠKOLNÍ JÍDELNA
 -
objednávky stravy

 - jídelní lístek


Organizace Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.


Škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona poskytuje komplexní vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

název: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,
IČ: 25884646,
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava,
kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz

Na uvedeném e-mailu lze pověřence rovněž kontaktovat.
Vzhledem k velkému počtu organizací, pro které pověřenec funkci vykonává, Vás žádáme, abyste pro účely komunikace s pověřencem přednostně využívali tohoto e-mailu.

Jak se k nám dostanete?


zastávka MHD ul. Školní č. 403, 405, 409, 416
zastávka MHD ul. SNP č. 401, 402, 412, 413, 415, 417

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ
KONTAKTNÍ ÚDAJE

Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace

Školní 601/2
Šumbark
736 01 Havířov


telefon: 596 809 111
e-mail:
skolni@ssazs-havirov.cz
ID dat. schránky: cixfc5y
elektronická podatelna: SSRAS@po-msk.cz
č. účtu: 3723263/0300
IČO: 13644297
DIČ: CZ
13644297

Intranet  (pro zaměstnance)
Od pátku 18. 9. 2020 budou mít žáci 2. stupně ZŠ a SŠ (kromě praktické školy) po celou dobu vyučování nasazené roušky.


Od 10. 9. jsou ve vnitřních prostorách školy žáci, zaměstnanci i cizí osoby povinni nosit roušku (ochranné prostředky dýchacích cest).

Ostatní hygienická opatření se řídí nařízením Vlády ČR, pokyny MŠMT ČR, MZ ČR a krajské hygienické stanice. 


19. 9. a 26. 9. 2020 (sobota) –  bazén UZAVŘEN (plavecké závody), sauna je v provozu

28. 9. 2020 (pondělí) – celý sportovní areál UZAVŘEN (státní svátek)
PROVOZ SPORTOVNÍHO CENTRA na základě uvolňování opatření vlády ČR a MZ týkajících se pandemie COVID-19 a při dodržování stanovených pravidel.

Celý areál bude otevřený ode dne 25. 5. 2020
dle stávajícího (původního) provozu.


V letošním školním roce se KURZ PRO ZÍSKÁNÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ z důvodu malého počtu uchazečů nebude konat.

Pro zájemce o studium na střední škole