O naší škole
Studium Kontakty Služby,
veřejné zakázky
Mimoškolní činnost Rozvrhy hodin Dokumenty
Spolupracujeme Naše úspěchy Fotogalerie Materiály k distanční výuce Projekty Aktuality Archiv
ŠKOLNÍ JÍDELNA
 -
objednávky stravy

 - jídelní lístek


Organizace Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.


Škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona poskytuje komplexní vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

název: Jobman s.r.o
IČ: 27177726
sídlo: Livornská 449, 109 00 Praha 10,
komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha
kontaktní e-mail: dpo@dpohotline.cz
tel.: +420 910 120  377
datová schránka: tkyd8fz

Na uvedeném e-mailu lze pověřence rovněž kontaktovat.
Vzhledem k velkému počtu organizací, pro které pověřenec funkci vykonává, Vás žádáme, abyste pro účely komunikace s pověřencem přednostně využívali tohoto e-mailu.

Jak se k nám dostanete?


zastávka MHD ul. Školní č. 403, 405, 409, 416
zastávka MHD ul. SNP č. 401, 402, 412, 413, 415, 417

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ
KONTAKTNÍ ÚDAJE

Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace

Školní 601/2
Šumbark
736 01 Havířov


telefon: 596 809 111
e-mail:
skolni@ssazs-havirov.cz
ID dat. schránky: cixfc5y
elektronická podatelna: SSRAS@po-msk.cz
č. účtu: 3723263/0300
IČO: 13644297
DIČ: CZ
13644297

Intranet  (pro zaměstnance)
25. 1. 2021 - Informace k hodnocení žáků SŠ za 1. pol. šk. roku 2020/2021 proběhne:

  • Prostřednictvím informačního systému EDUPAGE
  • Třídní učitel sdělí zák. zástupci případně žákovi výsledky studia 28.1.2021 od  8.00 -12.30 hod.
  • Žák případně zák. zástupce vznese dotaz třídnímu učiteli:  28.1.2021 od 8.00 - 12.30 hod.
    (kontakty viz příloha)
  • Uvedená informace platí pro  tříleté obory vzdělání

21. 1. 2021 - Obory vzdělání a počty přijímaných žáků pro školní rok 2021/2022
Výuka od 11. 1. 2021 do odvolání
  • základní škola do 12:10,
  • tříleté obory vzdělání - distančně (platí pro teoretické i praktické vyučování ve všech ročnících),
  • praktická škola - prezenční forma dle rozvrhu.

PROVOZ SPORTOVNÍHO CENTRA
z důvodu nařízení Vlády ČR je od pátku 18. 12. 2020 celý areál do odvolání uzavřený.


Informace pro zákonné zástupce vycházejících žáků ve školním roce 2020/2021 (pdf)Od 10. 9. jsou ve vnitřních prostorách školy žáci, zaměstnanci i cizí osoby povinni nosit roušku (ochranné prostředky dýchacích cest).

Ostatní hygienická opatření se řídí nařízením Vlády ČR, pokyny MŠMT ČR, MZ ČR a krajské hygienické stanice. 


V letošním školním roce se KURZ PRO ZÍSKÁNÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ z důvodu malého počtu uchazečů nebude konat.

Pro zájemce o studium na střední škole